Salafî ne znači biti bezgriješan

Govornik: `Allâmah Muhammad bin `Abdil-Wahhâb al-Wasâbî (umro 1436)

Izvor:

 

Pitanje: Ukoliko osoba ima ispravan manhadž, i voli Salafijjûn, ali čini mnogo grijeha, može li se za njega reći da je Salafî?

Odgovor: Poenta leži u `Aqîdi i Manhadžu.

Salafî ne znači biti bezgriješan i zaštićen od grijeha.

Ukoliko osoba ima ispravnu `Aqîdu i Manhadž, on je Salafî i Sunnî.

Mi ga međutim savjetujemo da bude čvrst u vjeri, i da se kloni grijeha.

A kod Allâha leži sav uspjeh.