Šajtân voli proslavu Mawlida

Šajtân voli proslavu Mawlida

Autor: `Allâmah Hamûd bin `Abdillâh at-Tuwajdžirî

Izvor: ar-Radd al-Qawî, strana 24-25

Šajtân se raduje proslavi Mawlida jer sve novotarije spadaju u Šajtânova djela i uljepšavanja. Nema sumnje da je Šajtânu drago da muslimani čine novotarije na koje ih on podstiče.

Ibn-ul-Džawzî je zabilježio da je Sufjân ath-Thawrî rekao:

“Iblîs više voli novotarije od grijeha. Čovjek se kaje za grijehe za razliku od novotarija.”

Dokaz da sve novotarije spadaju u Šajtânova djela je da je Allâh تعالى rekao da je Šajtân rekao:

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ

“I sigurno ću ih navoditi u zabludu.” (4:119)

Poslanik صلى الله عليه وسلم je rekao:

وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ

“Najgore stvari su uvedene stvari (u vjeru). Svaka uvedena stvar je novotarija, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda je u vatri.”

Âjah i autentični ahâdîth dokazuju da novotarije u vjeri spadaju u Šajtânove zablude.