Šahâdah nije od koristi bez namaza

Šahâdah nije od koristi bez namaza

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Ima li pravo na zalaganje onaj ko obožava jedino Allâha ali ne klanja iz lijenosti?

Odgovor: Takva osoba nije obožavala jedino Allâha عز وجل i njemu “Lâ ilâha illâ Allâh” (izgovaranje da nema istinskoga boga osim Allâha) neće biti od koristi sve dok ne uspostavi namaz i ostale stubove Islâma. Ukoliko on govori “Lâ ilâha illâ Allâh” a ne klanja on nije musliman. Njemu “Lâ ilâha illâ Allâh” nije od koristi jer on ne radi ono što to zahtijeva. On ne zna značenje toga i ne radi ono što to zahtijeva. Zadovoljava se pukim izgovaranjem. On dakle uopšte neće imati koristi od “Lâ ilâha illâ Allâh”.