Saglasnost za Tabdî` je al-Halabîjev princip

Govornik: Šajkh `Ubajd bin `Abdillâh al-Džâbirî

Izvor:

 

Pitanje: Da li je saglasnost učenjâkâ uslov da bi neko bio proglašen novotarom?

Odgovor: Ne. To je uvedeni princip. To je jedan od principa al-Halabîja.

Ukoliko neko od učenjaka dokaže da je neka osoba novotar i potvrdi da mu je objašnjena istina; putem diskusije ili prisutnošću nečega što je poznato kao novotarija u vjeri, to je dovoljno.

Nije poznato da je saglasnost o tome bila uslov kod Selefa.

Ovi ljudi međutim žele uzdići Ahl-ul-Bid`a, i sakriti njihove sramote, manjkavosti i skandale.