Sadaqah kao zaštita od nesreća

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Neki ljudi udjeljuju sadaqu da bi izbjegli nesreće. Da li je to propisano?

Odgovor: Da. Allâhov poslanik  je rekao:

دَاوُوا مَرضاكُمْ بِالصَّدقةِ

“Liječite vaše bolesne sadaqom.” [dobar prema al-Albânîju u Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (744)]