Sadaqah ili dobrovoljni Hadždž?

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor:

Pitalac: Da li je bolje obaviti dobrovoljni Hadždž ili udijeliti odgovarajuću sumu novca kao sadaqu?

Ibn `Uthajmîn: Hoće li on lično obaviti Hadždž?

Pitalac: Da; umjesto da udijeli sadaqu, obaviti će Hadždž sa tim novcem. On na primjer može obaviti Hadždž za 5000 ili 3000 – ili udijeliti to kao sadaqu.

Ibn `Uthajmîn: Hadždž je bolji od sadaqe, osim u slučaju da su muslimani u potrebi. U tome slučaju je sadaqah bolja od dobrovoljnoga Hadždža.