Sadaqah ili dobrovoljni Hadždž i `Umrah?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Koje je djelo bolje učiniti za mrtovga; udijeliti za njega Sadaqu ili obaviti `Umru i Hadždž – uzimajući u obzir da je obavio obavezni Hadždž?

Odgovor: Ukoliko ima onih koji su u potrebi, udijeliti Sadaqu za njih je vrijednije od obavljanja Hadždža i `Umre. Udjeljivanje Sadaqe onima koji su u potrebi i siromašnima je dakle vrijednije od obavljanja dobrovoljnoga Hadždža i dobrovoljne `Umre.