Saburajte i ne prolijevajte muslimansku krv

Autor: Imâm Abûl-Husajn Muhammad bin Abî Ja`lâ al-Hanbalî (umro 526)

Izvor: Tabaqât-ul-Hanâbilah (1/387)

Hanbal je rekao:

«Učenjaci Bagdada su se okupili kod Abû `Abdillâha [Ahmada bin Hanbala] da diskutuju al-Wâthiqovo vođstvo i konsultovali su se sa njim o tome da prestanu biti zadovoljni njegovim vođstvom i autoritetom. Tada im je on rekao: “Osuđujte vašim srcima a ne odbijajte poslušnost. Nemojte praviti podjelu među muslimanima, ne prolijevajte krv i ne prolijevajte muslimansku krv.” Nakon toga im je spomenuo hadîth Allâhovoga poslanika :

تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ

“Slušaj i pokoravaj se vladaru; čak i ukoliko bi ti bičevao leđa i oduzeo imetak, slušaj i pokoravaj se.” (Muslim 1847)

Naređivao je strpljenje.»