Sa kime trebaju postiti Ahl-us-Sunnah?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: U našoj zemlji (Senegal) uvijek se pojavljuju nesuglasice vezane za početak i kraj Ramadhâna. Postoji komitet koji posmatra mlađak, a većinom ga sačinjavaju Sûfijjah. Ovaj komitet je priznat od države. Postoje i drugi komiteti koje sačinjavaju Sûfijjah drugih pravaca i al-Ikhwân al-Muslimûn. Da li ćemo mi, Ahl-us-Sunnah, postiti sa zemljom uprkos ovim nesuglasicama – uzimajući u obzir da komitet ne priznaje ukoliko neka braća od Ahl-us-Sunnah posmatraju mlađak? Šta da uradimo u ovome slučaju?

Odgovor: Allâh جَلَّ وَعَلَا je rekao:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

“Svi se čvrsto držite za Allâhovo uže i ne razjedinjujte se!” (3:103)

Nije dakle dozvoljeno razjedinjavanje kada su u pitanju stvari kao što je post. Allâhov poslanik  je rekao:

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ

“Post počinje onoga dana kada zapostite a završava onoga dana kada prekinete post.” (at-Tirmidhî 697)

Musliman posti sa muslimanima u svojoj zemlji i nije dozvoljeno razjedinjavanje po ovome pitanju. Kada muslimani poste, on posti sa njima – a ne odvaja se i ne traži neki drugi pravac. On dakle treba biti sa muslimanima. Post je `ibâdah oko kojega nije dozvoljeno razjedinjavanje. Allâh جَلَّ وَعَلَا je rekao:

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ

“A podvojili su se oni kojima je data Knjiga baš onda kad im je došao dokaz jasni.” (98:4)

Nama je došao dokaz jasni putem poruke Allâhovoga poslanika  i putem Qur’âna i Sunneta – i dužni smo držati se toga i džemata muslimana. Nije nam dozvoljeno odstupanje i upućivanje različitim pravcima. Onaj ko odstupa, odstupa u Vatru – kao što je došlo u predaji.

Dužni smo dakle postiti sa muslimanima, prekinuti post sa muslimanima – i ne razjedinjavati se po ovome pitanju.