Ruqjah preko telefona

Govornik: `Allâmah `Abdul-Muhsin bin Hamad al-`Abbâd

Izvor:

Pitanje: Da li je dozvoljena Ruqjah preko telefona, tako da se onaj ko uči Ruqju nalazi na jednome mjestu – dok se onaj kome se Ruqjah uči nalazi na drugom?

Odgovor: A puhanje će dospjeti tamo? Pitam, hoće li puhanje dospjeti do onoga kome se uči Ruqjah?

Ovo spada u čudne stvari ovoga vremena, jer Ruqjah sadrži puhanje – a ne samo učenje, na način da se samo sluša glas i učenje. Ruqjah dakle sadrži puhanje onoga ko uči Ruqju prema onome kome se Ruqjah uči.