Rukovanje sa svastikom

Rukovanje sa svastikom

Autor: al-Ladžnah ad-Dâ’imah

Izvor: Fatâwâ al-Ladžnah ad-Dâ’imah (17/422/10662)

Pitanje: Smije li se muškarac rukovati sa svojom svastikom koja je udata ili polno zrela djevojka, uzimajući u obzir da je ona njegov Mahram? Da li mu je dozvoljeno da se osami sa njom u kući svoga punca? Treba navesti i da ih on tretira baš kao sestre.

Odgovor: Muškarcu nije dozvoljeno da se rukuje sa sestrom svoje supruge, jer mu je dozvoljeno da se njome oženi ukoliko bi njegova supruga umrla, ili ukoliko bi se on razveo od nje. Nije mu dozvoljeno ni da se osamljuje sa njom.