Rukovanje sa susjednim klanjačima nakon namaza u džematu

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Koji je propis da se klanjač odmah nakon namaza u džematu krene rukovati sa klanjačima sa njegove desne i lijeve strane?

Odgovor: Ukoliko se prije namaza nije sreo i poselamio sa njima, to ne predstavlja problem. Ukoliko su se međutim ranije sreli, ne treba to činiti – jer to može postati novotarija. Ljudi mogu pomisliti da je to obavezno svakom klanjaču.