Rukovanje sa stranom ženom čija je ruka umotana

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

 

Pitanje: U nekim zemljama je običaj da žena prekrije ruku platnom prilikom rukovanja sa (stranim) muškarcima. Na kritiku oni koji to rade odgovaraju da se to ne smatra rukovanjem – jer je ruka žene umotana. Koji je propis za to?

Odgovor: Muškarcu nije dozvoljeno da se rukuje sa ženom koja mu nije Mahram, bez obzira da li je njena ruka umotana ili ne – jer će on i u slučaju da je ruka umotana uzeti njenu ruku i osjetiti je. Nije mu dakle dozvoljeno rukovanje sa njom, bez obzira da li je njena ruka umotana ili ne.