Rukovanje sa stranim ženama

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Koji je propis za rukovanje sa stranom ženom?

Odgovor: Nije dozvoljeno rukovati se sa ženom koja ti nije Mahram. To nije dozvoljeno! Ruka Allâhovoga poslanika صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم nikada nije dotakla ruku neke žene koja mu nije bila dozvoljena. Od žena je prisegu uzimao usmeno. Nije dakle dozvoljeno dotaći ženu koja ti nije Mahram – kao ni rukovati se sa njom.