Rukovanje sa staricama

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

 

Pitanje: U našoj zemlji je postalo uobičajeno da se muškarci i žene rukuju jedni sa drugima. Da li je problem ukoliko se rukujem sa starijim ženama koje su mi rodbina, ukoliko se pribojavam nepoštovanja?

Odgovor: Čovjeku nije dozvoljeno da se rukuje sa ženama koje mu nisu Mahrami – bez obzira da li je ona stara ili ne. Kaže se da će neko pronaći svaku izgubljenu stvar; žena može biti stara gledano na njenu starosnu dob – ali mesnata kao mlada žena. Na taj način nastaju smutnje i iskušenja.

Zaključno je odgovor dakle da čovjeku nije dozvoljeno da se rukuje sa ženama – osim sa svojom ženom ili Mahramom.