Rukovanje sa majkom bivše žene

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Čovjek se razveo od žene. Smije li se i nakon razvoda rukovati sa njenom majkom?

Odgovor: Da. On je i dalje njen Mahram, iako se razveo od njene kćerke. On je dakle i dalje njen Mahram.