Rukovanje nakon namaza

Autor: Šajkh-ul-Islâm Ahmad bin Tajmijjah

Izvor: Madžmû`-ul-Fatâwâ (23/339)

Pitanje: Koji je propis za rukovanje nakon namaza? Da li je to Sunnah ili ne?

Odgovor: الْحَمْدُ للهِ. Rukovanje nakon namaza nije Sunnah, nego novotarija (Bid`a), a Allâh zna bolje.