Romantika sa ženom tokom dana u Ramadhânu

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

 

 

Pitanje: Da li je onaj ko poljubi ženu i mazi se sa njom tokom dana u Ramadhânu počinio grijeh i u slučaju da se spolni odnos nije desio?

Odgovor: Nije počinio grijeh ukoliko poljubi ženu dok posti tokom dana u Ramadhânu, niti je počinio grijeh ukoliko se sa njom igra i mazi. On međutim mora voditi računa da mu to postaje zabranjeno ukoliko poznavajući sebe misli ili je siguran da će ejakulirati. Ukoliko međutim poznavajući sebe zna da to igranje i ljubljenje neće prouzrokovati ejakulaciju, ne predstavlja problem da to čini.

Allâhov poslanik ﷺ je bio najbogobojazniji čovjek, a ljubio je svoje žene dok je postio.