Roditelji zabranjuju djevojci da izlazi u Džilbâbu

Autor: al-Ladžnah ad-Dâ’imah

Izvor: Fatâwâ al-Ladžnah ad-Dâ’imah (17/258)

Pitanje: Moja majka mi ne dopušta da nosim Džilbâb. Sada kada izlazim napolje, na sebi imam haljinu i veo, bez Džilbâba preko toga. Da li ću prkositi mojoj majci i nositi Džilbâb, ili joj trebam biti poslušna?

Odgovor: Dužna si da se pokriješ na Šerijatski-zasnovan i potpun način iz poslušnosti prema Allâhu تعالى i Njegovome poslaniku صلى الله عليه وسلم. To podrazumijeva da se i lice i ruke moraju pokriti. Ne smiješ slušati tvoju majku ukoliko to znači da se nećeš pokrivati. Nema pokornosti stvorenju u nepokornosti Stvoritelju. Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلم je rekao:

لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

“Nema pokornosti u grijehu, nego samo u dobru” (al-Bukhârî 7257 i Muslim 1840)

Trebaš međutim nastojati da sa ljubaznošću, finim pristupom i blagim govorom učiniš da tvoja majka shvati ovo Šerijatski-zasnovano pitanje. Pričaj sa njom na najljepši način. Nadajmo se da će je Allâh uputiti, i da će učiniti da se ona pokori ovoj Šerijatski-zasnovanoj naredbi.