Roditelji dozvoljavaju djeci da imaju strane frizure

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

 

Pitanje: U zadnje vrijeme roditelji šišaju djecu na način da imaju strane frizure, kao francuske i druge. Koji je propis za to?

Odgovor: Allâhov poslanik  je objasnio propis za to i rekao:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ, فَهُوَ مِنْهُمْ

“Ko oponaša jedan narod, on njemu i pripada.” (Abû Dâwûd 4031)

Osoba koja šiša kosu dječaka ili djevojčice na način da dobiju frizure nevjernika čini grijeh. Šajkh-ul-Islâm رَحِمَهُ اللهُ je rekao kada je davao komentar na ovaj hadîth:

“Najmanje što se može izvući iz hadîtha je da je djelo zabranjeno, iako i naizgled daje indikaciju da je onaj ko ih oponaša uznevjerovao.”

Čovjek je dužan bojati se svoga Gospodara i imati na umu da je odgovoran za odgoj svoje djece.