“Rifqan Ahl-as-Sunnah bi Ahl-is-Sunnah” – odbrana al-Ma’ribîja?

“Rifqan Ahl-as-Sunnah bi Ahl-is-Sunnah” – odbrana al-Ma’ribîja?

Govornik: Šajkh Sâlih bin Sa`d as-Suhajmî

Izvor: 

Pitanje: Da li je tačno ono što šire neki ljudi, naime da je Šajkh `Abdul-Muhsin وفقه الله napisao knjigu “Rifqan Ahl-as-Sunnah bi Ahl-is-Sunnah” da bi njome odbranio Abûl-Hasana al-Ma’ribî?

Odgovor: Nikada! Nikada! Nikada! Nikada!

Naš Šajkh `Abdul-Muhsin je kada je bio upitan u masdžidu odgovorio:

“Ovo sam napisao za moju braću – Ahl-us-Sunnah, Salafijjûn. Nisam je napisao za druge mimo njih.”

Ovako je rekao:

“Knjiga se ne odnosi na al-Ikhwân (al-Muslimûn), niti na Džamâ`at-ut-Tablîgh, niti na toga i toga. Knjigom “Rifqan Ahl-as-Sunnah bi Ahl-is-Sunnah” jedino želim dati savjet mojoj braći – Ahl-us-Sunnah.”

Ovo su njegove doslovne riječi.