Revizor u firmi koja ima kamate u svojim izdacima

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Radim kao revizor. Zna se desiti da reviziram firme koje imaju kamate u svojim izdacima. Da li sam time griješan?

Odgovor: Nemoj poslovati sa kamatom. Nađi posao koji ne sadrži kamatu. U protivnom sarađuješ sa njima u grijehu i neprijateljstvu.