Reci u sebi “In Šâ’ Allâh” nakon zakletve

Reci u sebi “In Šâ’ Allâh” nakon zakletve

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor: 

Želim vam ukazati na važnu stvar. Kada se budete zaklinjali, recite nakon toga “In Šâ’ Allâh” – čak i ukoliko vas vaš prijatelj ne čuje. Recite dakle “In Šâ’ Allâh” iako vas vaš prijatelj ne čuje, jer kada kažeš “In Šâ’ Allâh” Allâh će ti olakšati da ispuniš svoju zakletvu – a ako Allâh ne bude želio da se to desi nećeš biti dužan da se otkupiš.

Ovo je velika korist. Ukoliko na primjer nekome kažeš “Tako mi Allâha, ti nećeš zaklati…” a zatim u sebi kažeš “In Šâ’ Allâh” pa on nakon toga zakolje – ti ništa nisi dužan učiniti i nisi se dužan otkupiti.

Isto važi i za suprotan slučaj. Ukoliko kažeš “Ja ću, tako mi Allâha zaklati…” a zatim u sebi kažeš “In Šâ’ Allâh” tako da te onaj ko je sa tobom u društvu ne čuje – nisi se nakon toga dužan otkupiti ukoliko ne zakolješ. Ovo je zasnovano na govoru Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلم:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ

“Ko se zakune i kaže “In Šâ’ Allâh” – nije prekršio zakletvu” (at-Tirmidhî 1532)

Ovo je velika korist, pa je imajte uvijek na vašim jezicima. Imajte uvijek “In Šâ’ Allâh” na vašim jezicima – tako da od toga imate dvije koristi:

1 – Da vam stvari budu olakšane

2 – Da se niste dužni otkupiti ukoliko ne ispunite zakletvu