Razvod zasnovan na laži

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî

Izvor:

Pitanje: Muž je poslao ženu njenoj familiji. Kada je po nju poslao osobu, ta osoba mu je rekla da je žena odbila da dođe. Kao posljedicu toga, on se od nje razveo. Kasnije se ispostavilo da žena uopšte nije odbila da dođe. Ovo je bio treći razvod. Važi li?

Odgovor: Ovo zahtijeva suđenje na sudu, da bi se ispitalo ženino poricanje. Ako je tačno da ona nije odbila da dođe, i da je osoba koja je poslana da je dovede lagala o njoj, razvod ne važi – jer podsjeća na razvod pod prisilom.