Razumni ljudi nikada nisu išli na grob Allâhovoga poslanika da mole za rješenje problema

Govornik: `Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi`î

Izvor: Fadhâ’ih wa Nasâ’ih, strana 239-240

Pitanje: at-Tahhân tvrdi da Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم donosi korist muslimanima nakon njegove smrti. Na kaseti “Khâtam-un-Nubuwwah” je rekao:

“Na isti način na koji su se muslimani okorištavali svojim poslanikom dok je bio živ, njegova korist nije prestala nakon njegove smrti. Ummah ima istu obilnu korist od svoga poslanika nakon njegove smrti koju je imao dok je bio živ”.

Nakon toga je spomenuo hadîth:

“Moj život je dobar za vas i moja smrt je dobra za vas”.

Da li je ovo pretjerivanje u pristupu prema Allâhovome poslaniku صلى الله عليه وسلّم i neispravno vjerovanje?

Odgovor: Da, to je pretjerivanje u pristupu prema Allâhovome poslaniku صلى الله عليه وسلّم. On priča bez dokaza. Hadîth “Moj život je dobar za vas i moja smrt je dobra za vas” se razmatra u zadnjoj trećini knjige “as-Sârim al-Munkî” – koju preporučujem. Hadîth je Mursal, a Mursal je vrsta slaboga hadîtha. Hadîth dakle nije potvrđen od Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلّم.

Problemi su se pojavljivali za vrijeme ashaba رضي الله عنهم – pa zašto niko od ashaba nije išao na grob Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلّم? Problem se pojavio između `Uthmâna i njegovih protivnika. Problem se pojavio između Mu`âwije i `Alîja, a prije toga sa Talhom i az-Zubajrom. Za vrijeme Tâbi`ûn su se dešavali veliki incidenti, ali uprkos tome nijedan razuman čovjek nije otišao na grob Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلّم i rekao:

“Allâhov poslaniče, šta je rješenje za ovaj problem?”

 

 

[`Allâmah Ahmad Šâkir je rekao: Mursal je hadîth koji neko od Tâbi`ûn, velikih ili malih, prenosi od Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلّم – bez da spominje ko mu ga je prenio (Šarh Alfijjat-is-Sujûtî, strana 43)]