Razumijevanje `Aqide Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah nakon knjige “al-`Aqîdah al-Wâsitijjah”

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li je onaj ko je studirao i razumio knjigu “al-`Aqîdah al-Wâsitijjah” time u potpunosti shvatio `Aqîdu Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah?

Odgovor: Da. Onaj ko je studirao i razumio tu knjigu, shvatio je `Aqîdu Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah na sažet način. Želi li ići dublje, neka se posveti većim knjigama.