Razlog iza mržnje prema Selefijama

Razlog iza mržnje prema Selefijama

Autor: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: Uvod knjige “Haqîqat-ul-Manhadž as-Salafî”, strana 6

Pročitao sam knjigu “Haqîqat-ul-Manhadž as-Salafî” od Šajkha `Abdullâha bin Salfîq adh-Dhufajrî i smatram da je vrijedna, korisna i zasnovana na autentičnim dokazima iz Qur’âna, Sunnah i govora imâmâ.

U današnjem stanju su slične knjige mnogo važne, jer mnogi ljudi ne poznaju Manhadž Selefa zbog neznanja i ljudi koji mu se pripisuju bez da ga razumiju, ili ga razumiju ali ga ne slijede. Došlo je čak do toga da su Salafijjûn postali mrženi bez obraćanja pažnje na prave Salafijjûn i one koji se samo nazivaju Salafijjûn. Navedena knjiga objašnjava istinski Manhadž Selefa. Da Allâh obilno nagradi njenoga autora i da ona bude od koristi.

Neka je Allâhov salavat i mir na našega poslanika Muhammada, njegovu familiju i ashabe.

Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

1434-03-05