Razlika između savjetovanja novotara i pobijanja njega

Razlika između savjetovanja novotara i pobijanja njega

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Problematično mi je da tajno savjetujem osobu koja zaista praktikuje novotarije i da ga je zabranjeno ogovarati, te ono što vi kažete – da je obavezno pobijati  Ahl-ul-Bid`a (sljedbenike novotarija) i upozoravati protiv njih, a da se to ne smatra ogovaranjem onoga ko otvoreno ispoljava svoju novotariju.

Odgovor: Ukoliko smatraš da će savjet biti od koristi i da će on napustiti svoju novotariju, počni sa savjetom.

Ukoliko međutim smatraš da se on neće vratiti na istinu i prihvatiti – u tome slučaju ga treba pobijati.