Razlika između Salafijje i ostalih grupa

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Neki ljudi tvrde da je Salafijjah jedna u nizu svih današnjih grupa – te da za nju važi isti propis kao i za sve ostale grupe. Šta vi smatrate o tome?

Odgovor: Kao što smo rekli, Salafijjah je grupa koja se čvrsto drži istine. Njoj se obavezno pripisivati i prema njoj se obavezno ravnati. Ni o jednoj drugoj grupi se ne smije smatrati da ima ispravan poziv, jer se one suprotstavljaju (istini). Kako ćemo slijediti grupu koja se suprotstavlja putu Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah i pravednih Selefa? Grupa se ne suprotstavlja Salafijji a da se istovremeno ne suprotstavlja manhadžu Allâhovoga poslanika صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ i onoga na čemu su bili on i njegovi ashabi.

Pogrešno je reći da je Salafijjah jedna u nizu islamskih grupa. Salafijjah je jedina grupa koju je obavezno slijediti, prema kojoj se obavezno ravnati, kojoj se obavezno priključiti – i sa kojom je obavezno činiti Džihâd. Muslimanu nije dozvoljeno da se priključi nekoj drugoj grupi, jer one odstupaju (od istine). Zar je čovjek zadovoljan priključivanjem onima koji odstupaju? Musliman nije zadovoljan time. Allâhov poslanik صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ je rekao:

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ

“Na vama je moj Sunnah, i Sunnah pravovjernih khalîfâ.” (Abû Dâwûd 4607)

مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

“(Spašena grupa su) oni koji su na onome na čemu smo danas ja i moji ashabi.” (at-Tirmidhî 2641)

Zar se čovjek nada da će biti spašen ne bude li slijedio njen put?

Brod ne plovi na suhom