Razlika između Sajjida Qutba i an-Nawawîja i Ibn Hadžara

Govornik: `Allâmah Ahmad bin Jahjâ an-Nadžmî (umro 1429)

Izvor:

 

Pitanje: Ukoliko se upozorava protiv knjiga Sajjida Qutba, neki kažu da su i an-Nawawî i Ibn Hadžar imali greške.

Odgovor: Zar su on i Ibn Hadžar i an-Nawawî jednaki? Ne. Ibn Hadžar i an-Nawawî pripadaju Ahl-ul-Hadîth koji su pogriješili u izvjesnim aspektima. Pogrešno su tumačili Allâhova svojstva. Što se tiče Sajjida Qutba, šta reći kada je samo `Abdullâh ad-Duwajš našao 181 grešku u njegovom Tafsîru Qur’âna? Pored toga su tu i njegove greške iz “al-`Adâlah al-Idžtimâ`ijjah” i drugih knjiga.