Razlika između novotara i griješnika

Razlika između novotara i griješnika

Autor: Imâm Ibn Qajjim-il-Džawzijjah

Izvor: ad-Dâ’ wad-Dawâ’, strana 170

Neki od Selefa su rekli:

“Šajtân voli novotarije više nego što voli grijehe. Za grijehe se kaje za razliku od novotarija”.

Opšte je poznato da griješnik šteti samo sebi za razliku od novotara.

Iskušenje novotara je povezano sa osnovom vjere dok je iskušenje griješnika povezano sa nagonom.

Novotar odvraća ljude od Allâhovoga pravoga puta. Griješnik to međutim ne radi.

Novotar priča loše o Allâhovim svojstvima i savršenstvu. Griješnik to međutim ne radi.

Novotar spriječava ljude od puta ka slijedećem životu dok je put griješnika spor zbog grijeha.