Razlika između nas i Takfîrijjûn

Razlika između nas i Takfîrijjûn

Autor: Šajkh Muhammad bin `Umar Bâzmûl

Izvor: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=141829

Pitanje: Postoje učenjaci koji čine Takfîr na vladare koji zamijene cijeli Šarî`ah. Zašto oni nisu Takfîrijjûn? Nekoj omladini je ovo nejasno.

Odgovor: Zato što učenjaci koji imaju ovaj stav nisu njega primijenili na određene pojedince sve dok se ne objasni istina tako što će se ispuniti uslovi i ukloniti prepreka. Ovi Takfîrijjûn kažu da je veće nevjerstvo zamijeniti Šarî`ah i primjenjuju taj propis na vladare bez daljnjeg. Oni ne uzimaju u obzir da li su uslovi ispunjeni i da li je prepreka uklonjena. Ovo je razlika između učenjaka koji imaju ovaj stav i Takfîrijjûn koji takođe imaju ovaj stav.

Ispravan stav je da osoba nije uznevjerovala ukoliko zamijeni Šarî`ah, jer učenjaci imaju različite stavove o njemu. Poslanik صلى الله عليه وسلم nam je dao dozvolu da ne slušamo i da se ne pokoravamo vladaru tek kada vidimo da je on upao u jasno nevjerstvo za koje imamo dokaz kod Allâha. To znači da to treba biti nevjerstvo o kojem ne postoje različita mišljenja. Učenjaci međutim nisu saglasni o tome da li je zamijenjeni Šarî`ah potpuno nevjerstvo ili nije. To dakle nije jasno nevjerstvo za koje imamo dokaz kod Allâha. Postojanje različitih mišljenja među učenjacima dokazuje da neistomišljenik ima prepreku koja ga spriječava od Takfîra, a to je pogrešno tumačenje. Na osnovu ovoga mi nemamo jasan dokaz kod Allâha da osoba o kojoj je riječ uznevjerovala a Allâh zna bolje. U principu se osoba koja ne sudi prema onome što je Allâh objavio tretira prema kriteriju Selefa.