Razlika između Manhadža i `Aqîde – Ikhwânî i Salafî istovremeno?

Razlika između Manhadža i `Aqîde – Ikhwânî i Salafî istovremeno?

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî

Izvor: 

Pitanje: Koji je propis za govor da je osoba Salafî kada je `Aqîdah u pitanju, dok slijedi manhadž al-Ikhwân al-Muslimûn? Zar manhadž nije od `Aqîde, i može li se kod Selefa naći objašnjenje da su postojali ljudi koji su bili Selefije ali nisu slijedili manhadž Selefa?

Odgovor: (Manhadž i `Aqîdah) se ne razdvajaju, brate moj. Nije moguće istovremeno biti i Ikhwânî i Salafî. Moguće je međutim biti Salafî u nekim aspektima a Ikhwânî u drugim, ili Ikhwânî u nekim aspektima a Salafî u drugim. Da bi osoba bila Salafî, dakle na onome na čemu su bili ashâbi poslanika صلى الله عليه وسلم, (i Manhadž i `Aqîdah) moraju biti u skladu sa tim.

Na šta pozivaju daije al-Ikhwân al-Muslimûn? Pozivaju li oni na da`wu pravednih Selefa? Ako bismo zamislili da je osoba istovremeno i Ikhwânî i Salafî, da li on poziva na da`wu Salafijjah? Odgovor je ne. To dakle nije Salafijjah. Iako je on možda slijedi u nekim aspektima, u drugima slijedi nešto drugo.