Razlika između dobrovoljnih sindikata i obaveznih osiguranja

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (umro 1420)

Izvor:

 

 

Pitanje: Da li je dozvoljeno učlaniti se u sindikat? Doktori se na primjer moraju zakleti Hipokratovom zakletvom. Svaki sindikat ima svoje zakletve. Da li je tako nešto dozvoljeno?

Odgovor: Mislim da nijedan od ovih sindikata nije u skladu sa islamom i da su svi zasnovani na pravilima koja se kose sa islamom. Koliko mi je poznato, sindikati prikupljaju novac od članova. Šta se kasnije dešava s tim novcem? On završi u bankama. Na taj način članovi sudjeluju sa njima u tome. To stoga nije dozvoljeno, a to je samo jedan od razloga zašto. Ne posjedujem detaljno znanje o sindikatima, ali generalno znam da su zasnovani na zemaljskim pravilima koja se kose sa islamskim šerijatom. Stoga muslimanu nije dozvoljeno biti član ukoliko nije primoran. Mislim da se to pravilo ne može primijeniti u ovom slučaju.

Pitanje: Postoje fondovi i osiguranja kojima država obavezuje zaposlene. Novac završava u bankama.

Odgovor: To međutim ne činiš dobrovoljno, dok se u sindikat učlanjuješ dobrovoljno. Radi se dakle o dvije različite stvari.

Pitanje: Koji je propis da zaposleni u slučaju odlaska uzme svoj novac?

Odgovor: Može uzeti samo ono na što ima pravo:

وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ

»A ako se pokajete, pripadaju vam glavnice imetaka vaših; nećete nepravdu učiniti, niti će vama zulum biti učinjen.« (2:279)

Pitanje: Koji je propis da inžinjer, doktor ili farmaceut bude učlanjen u sindikat ukoliko je to obavezno a ne čini to dobrovoljno?

Odgovor: Već sam odgovorio na to.