Razlika između da`we Salafijjah i Hizbijjah

Razlika između da`we Salafijjah i Hizbijjah

Govornik: `Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi`î

Izvor:

Sva hvala pripada Allâhu jer je organizacija al-Hikmah pokazala svoje pravo lice i da su peškiri al-Ikhwân al-Muslimûn. Oni su peškiri kojima se briše. Kada se nešto prljavo pojavi na licu – to se njima obriše. Oni su dakle peškiri al-Ikhwân al-Muslimûn. To je sada postalo poznato. 

Zatim dođe zapuštena, zapuštena, zapuštena osoba i kaže:

“O Abû `Abdir-Rahmân! Ti vjeruješ da Se Allâh uzvisio iznad Svoga `Arša. I oni vjeruju da Se Allâh uzvisio iznad Svoga `Arša. O Abû `Abdir-Rahmân! Ti vjeruješ da će monoteisti napustiti vatru. I oni vjeruju da će monoteisti napustiti vatru. O Abû `Abdir-Rahmân! Vi upozoravate protiv Sûfijjah. I oni upozoravaju protiv Sûfijjah.”

Jadnik međutim ne zna da oni samo pričaju unutar dozvoljenih granica Hizbijjah, za razliku od tebe, o Sunnî, jer ti pričaš ono čime je tvoj Gospodar zadovoljan:

ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

“Na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj” (16:125)

Ti, o Sunnî, na put Gospodara tvoga pozivaš – dok ovî pozivaju na sektaštvo.