Razlika između Allâhove sposobnosti i sposobnosti roba

Razlika između Allâhove sposobnosti i sposobnosti roba

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: 

Pitanje: Od Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلم je prenešeno da se tokom Istikhâre govori slijedeća dova:

فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ

“Ti si sposoban a ja nisam” (al-Bukhârî 1166)

Zar ovo nije dokaz u korist Džabrijjah koji govore da rob nema sposobnost?

Odgovor: “Ti si sposoban” znači “Ti si sposoban za sve”. U pitanju je dakle potpuna i savršena sposobnost. Što se robove sposobnosti tiče, ona je smanjena i nepotpuna. Čovjek je nešto sposoban učiniti a nešto nije. Onaj ko je sposoban učiniti sve i nije nesposoban za bilo šta je Allâh جل وعلا.