Razlika između al-Ikhwân al-Muslimûn i Salafijjûn

Razlika između al-Ikhwân al-Muslimûn i Salafijjûn

Govornik: `Allâmah Muhammad Amân bin `Alî al-Džâmî

Izvor: 

Što se al-Ikhwân al-Muslimûn tiče, oni su stariji od njih (Surûrijjûn), te vještiji i aktivniji u propagiranju svoga manhadža i pokreta. Oni prevladavaju među vama i žive sa vama. Pretvaraju se da čine da`wu za Islâm. Njihova da`wah se međutim ne zasniva na djelima jer u njoj nema korigovanja, naređivanja dobra a odvraćanja od zla, odbijanja nemorala niti obrazovanja – nego se zasniva na sakupljanju što većega broja ljudi i zapostavljanju traženja znanja. Ona se dakle zasniva na sakupljanju što većega broja ljudi.

Naveo sam vam primjere ove da`we na nekim mojim predavanjima, da bih istakao razliku između njihove da`we i da`we Salafijjûn. Salafî dođe na pijacu i kaže ljudima: “O Allâhovi robovi, uzmite abdest, ko treba da se okupa neka učini to, očistite se i dođite u Masdžid na namaz”. On dakle počinje da čišćenjem i pripremanjem za namaz. Sa druge strane Ikhwânî dođe na pijacu i kaže ljudima: “Ostavite to (pripremanje za namaz). Idite svi u Masdžid bez ikakvih uslova i ograničenjâ. Onî koji se moraju okupati, žene sa postporođjnim krvarenjem, onî koji moraju uzeti abdest – uđite svi u Masdžid. Svi ste Muslimani – nema potrebe za ovim uslovima”.

Ovo je primjer njihove da`we; dakle sakupljanje ljudi pod zastavom Islâma bez odgajanja, obrazovanja i upućivanja. “Islâm”, “Muslimani” – i to je dovoljno. Ovo je propadanje, zavaravanje, obmana i nedostatak savjetovanja. Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلم je rekao:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

“Ko nas vara nije od nas” (Muslim 101)

To nije da`wah! Da`wah je korigovanje. Podučavaj ljude kako će se očistiti, podučavaj ljude `Aqîdi (vjerovanju), podučavaj ih uslovima “Lâ ilâha illâ Allâh”, uslovima abdesta i namaza – podučavaj ih propisno! Islâmska da`wah je da`wah obrazovanja, a ono što je čudno je da oni uvijek koriste izraz “Obrazovanje” – a u stvarnosti nemaju ništa sa obrazovanjem, jer se nikada ne posvećuju odgajanju muslimanâ, iako se obrazovanje spominje mnogo u njihovim knjigama.

Navesti ću vam primjer; radio sam u velikoj islâmskoj zemlji gdje je bila prisutna velika (islâmska) grupa. Prisutni su takođe bili i Ahl-ul-Hadîth, as-Salafijjûn. Što se tiče nastavnoga plana Selefija – oni su imali svoj nastavni plan koji se razlikovao od nastavnoga plana zemlje. Podučavali su svoje dječake i djevojčice u svojim privatnim školama – od memorisanja Qur’âna do stepena univerziteta. Kada biste vijdeli nekoga od njihovih studenata, odmah ste na osnovu njegovoga oblačenja, načina obavljanja namaza i ponašanja znali da je Salafî. U njihovim školama se pridaje važnost odgoju i obrazovanju, a njihovi masdžidi su prepoznatljivi.

Što se ove velike grupe međutim tiče, nisi mogao primijetiti razliku između njih i drugih grupa i sekti koje su tamo bile prisutne – ni po njihovome nastavnome planu niti po njihovim masdžidima. Bili su potpuno izmiješani sa ostalim grupama.

Islamskih grupa i sekti koje su tamo prisutne je toliko mnogo da se ne mogu ni nabrojati. Ne možeš primijetiti bilo kakvu razliku između njih i grupe koja se naziva “al-Džamâ`ah al-Islâmijjah”, osim ukoliko ti neki njihov pripadnik ne kaže: “Ja sam pripadnik al-Džamâ`ah al-Islâmijjah”. Ako bi sjedio sa pripadnikom Deobandijjah i Breilawijjah i pripadnikom al-Džamâ`ah al-Islâmijjah, između njih ne bi mogao primijetiti bilo kakvu razliku.

Ahl-ul-Hadîth su međutim prepoznatljivi. Mnogo puta bi osoba klanjala pored mene u poslanikovome Masdžidu, a ja bi na osnovu načina na koji obavlja namaz znao da je on od Ahl-ul-Hadîth. Ja bih ga nakon namaza upitao da li je od Ahl-ul-Hadîth, a on bi rekao: “Da”. Ja bih ga onda upitao iz koje je zemlje, a on bi odgovorio: “Iz te i te zemlje”. On je prepoznatljiv, jer je islâmski odgojen.

Ovo je Islâm. Ovo je obrazovanje. Obrazovanje nije pisati u knjigama “Obrazovanje”, “Obrazovanje” – a u praksi ga uopšte nema. Ovo je razlika između ispravne islâmske da`we i samo pripisivanja Islâmu i da`wi.