Različita formulisanja Isti`âdhe

Različita formulisanja Isti`âdhe

Autor: Imâm Ishâq bin Ibrâhîm bin Muflih al-Maqdisî al-Hanbalî

Izvor: Masâ’ib-ul-Insân min Makâ’id-iš-Šajtân, strana 33-36

Učenjaci imaju različite stavove o izgovaranju Isti`âdhe:

1)

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

“Utječem se Allâhu od prokletoga Šajtâna.”

Ovu frazu su izabrali al-Qâdhî Abû Ya`lâ u ”al-Džâmi` as-Saghîr”, Abû Hanifah i aš-Šâfi´î, te su je izabrali učači Qur’âna Abû `Amr, `Âsim i Ibn Kathîr. Njihov dokaz je ono što se može zaključiti iz Allâhovih riječi:

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

“Kada hoćeš učiti Qur’ân, zatraži u Allâha zaštitu od šejtana prokletog” (16:98)

al-Maqdamî je rekao:

”Drugi argument je da se to praktikuje u svim zemljama i da to praktikuje većina učâčâ Qur’âna.”

Ibn-ul-Mundhir je rekao:

”Prenešeno je da je poslanik صلى الله عليه وسلم tako rekao.”

2)

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

“Utječem se Allâhu, koji sve čuje, koji sve zna, od prokletoga Šajtâna.”

`Abdullâh je rekao da je Imâm Ahmad tako rekao. To je naveo Šajkh Madžd-ud-Dîn [bin Tajmijjah] u ”al-Muharrar”. Ovaj stav imaju Uwajs al-Qarnî, al-Hasan [al-Basrî], Ibn Sîrîn, Qatâdah i neki Šâfi`ijjah. al-Mahdawî je naveo da mnogi učači Qur’âna imaju ovaj stav na osnovu hadîtha Abû Sa`îda al-Khudrî da je poslanik صلى الله عليه وسلم rekao:

أَعوذ بالله السميع العليم من الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ من هَمْزِهِ ونَفْخِهِ ونَفثِه

“Utječem se Allâhu, koji sve čuje, koji sve zna, od prokletoga Šajtâna; od njegovoga iskušenja, njegove oholosti i njegove poezije.”

Ibn Abî Šajbah je naveo da je `Umar učio Isti`âdhu na taj način.

3)

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم

“Utječem se Allâhu od prokletoga Šajtâna. Uistinu je Allâh Onaj koji sve čuje i koji sve zna.”

`Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal je rekao:

”Čuo sam moga oca da govori kada je nešto želio proučiti:

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم

“Utječem se Allâhu od prokletoga Šajtâna. Uistinu je Allâh Onaj koji sve čuje i koji sve zna.”

Ovaj stav je izabralo više Hanâbilah među kojima su Abû Bakr `Abdul-`Azîz, al-Qâdhî u ”al-Muharrar” i Ibn `Aqîl. Ovaj stav imaju Sufjân ath-Thawrî i Muslim bin Jasâr. Među učačima Qur’âna ovaj stav imaju Nâfi`, Ibn `Âmir i al-Kisâ’î.

4)

أَعوذ بالله السميع العليم من الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ إن الله هو السميع العليم

“Utječem se Allâhu, koji sve čuje, koji sve zna, od prokletoga Šajtâna. Uistinu je Allâh Onaj koji sve čuje i koji sve zna.”

Ovo je zabilježio Ibn Abî Mûsâ u ”al-Iršâd”, Abûl-Khattâb u ”al-Hidâjah”, al-Hilwânî u ”at-Tabsirah” i drugi, jer je ono što se podrazumijeva u Allâhovim riječima:

فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“ti zatraži utočište u Allâha, jer On, uistinu, sve čuje i sve zna.” (41:36)

da je to od prokletoga Šajtâna. To je ispravno reći prije i poslije svojstava.

5)

اللهم إني أَعوذ بك من الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ من هَمْزِهِ ونَفْخِهِ ونَفثِه

“O Allâhu! Utječem ti se od prokletoga Šajtâna; od njegovoga iskušenja, njegove oholosti i njegove poezije.”

Ovu frazu je izabrao Ishâq bin Râhûjah. On je naveo da je poslanik  صلى الله عليه وسلم tako učio, i bio je u pravu. Abû Salamah je rekao:

”Poslanik صلى الله عليه وسلم bi govorio kada bi klanjao noću:

اللهم إني أَعوذ بك من الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ من هَمْزِهِ ونَفْخِهِ ونَفثِه

“O Allâhu! Utječem ti se od prokletoga Šajtâna; od njegovoga iskušenja, njegove oholosti i njegove poezije.” (Ahmad 6:156)

6)

U nekim knjigama Hanafijjah piše:

أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم

“Molim Allâha za zaštitu od prokletoga Šajtâna.”

Ovaj stav je izabrao Hamzah a prenio ga je od Ibn Sîrîna.

7)

أَعوذ بالله السميع العليم من الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ من همزات الشياطين و أعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم

“Utječem se Allâhu, koji sve čuje, koji sve zna, od prokletoga Šajtâna; od iskušenjâ šajtânâ, i utječem se Allâhu od svega što od njih dolazi. Uistinu je Allâh Onaj koji sve čuje i koji sve zna.”

8)

أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم

“Utječem se Allâhu Veličanstvenome od prokletoga Šajtâna.”

Ovu frazu je izabrala grupa učenjâkâ u Egiptu i sjevernoj Africi.

9)

أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي

“Utječem se Allâhu Moćnome od zabludjeloga Šajtâna.”

Ovu frazu je izabrala grupa učenjâkâ u Khurâsânu i drugi.

10)

أعوذ بالله المُعِين من الشيطان اللعين

“Utječem se Allâhu, koji pomaže, od prokletoga Šajtâna.”

Ibn `Atijjah je rekao:

”Ja ne kažem da su ova izmijenjena imena dobra novotarija, a ne kažem ni da je to zabranjeno.”

al-Mahdawî je rekao:

”Ono što je ispravno je držati se onoga što se navodi u Qur’ânu i Sunnah.”

Ibn Qudâmah je rekao:

”Ispravno je na bilo koji način tražiti Allâhovu zaštitu protiv Šajtâna.”

Madžd-ud-Dîn [bin Taymiyyah] je rekao:

”Ispravno je na bilo koji način tražiti Allâhovu zaštitu protiv Šajtâna i to nije pokuđeno.”