“Razgovor” vjernika sa Allâhom u grobu

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Kod nas postoje Sûfijjah koji smatraju da pravedni vjernik razgovara sa svojim Gospodarom u grobu. Postoji li dokaz za to?

Odgovor: Upitaj ih šta je njihov dokaz. Paralizuj ih; ili će navesti dokaz – ili su lažovi. Oni međutim neće navesti dokaz, jer dokaz za to ne postoji.