Ravnodušni smo prema onome što učenjaci govore

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

 

Postoji odjeća koja je čisto zlo i smutnja, kao pantalone. Ženama nije dozvoljeno nositi pantalone, jer je to muška odjeća – a Allâhov poslanik  je prokleo žene koje oponašaju muškarce i muškarce koji oponašaju žene. Čudno je kako su ljudi ravnodušni prema fetvama učenjaka. Uvaženi Šajkh `Abdul-`Azîz bin Bâz, muftija Saudijske Arabije, drugi učenjaci i Stalni Komitet za Fetve su izdali fetve, ali ljude to ne zanima. Oni to opravdavaju time da žena nosi pantalone kod kuće, u prisustvu muža i slično. Ne radi se međutim isključivo o tome da pantalone oslikavaju figuru žene, nego da su odjeća muškaraca. Ukoliko žena nosi pantalone, ona time oponaša muškarce.

Ukoliko učenjaci ove zemlje, koji su njeni lideri – ako ne i lideri cijelog islamskog svijeta, kažu da je nešto zabranjeno a ljudi su ravnodušni prema tome – to je žalosno. Ukoliko ljudi ne slušaju njihove učenjake, koji su lideri zemlje, kada je u pitanju pojašnjavanje Šerijata – koga će onda slušati? Ukoliko upućuju na njihove učenjake kada je u pitanju namaz, Zakâh, post ili Hadždž, zašto im se suprotstavljaju u manjim stvarima – kao što je odijevanje – i slijede njihove strasti bez dokaza i ispravne analogije?

Pantalone nisu dozvoljene ženama jer je to oponašanje muškaraca. Možda će se jednoga dana pojaviti pantalone koje će biti tako uske da će se butine žene moći vidjeti u potpunosti. Možda će se jednoga dana pojaviti pantalone koje imaju istu boju kao koža, pa će žena izgledati kao da je potpuno gola.

Uzrok ovog rapidnog razvoja su dvije stvari:

1 – Muškarci ne izvršavaju dužnost kojom ih je Allâh zadužio. Oni ne vode brigu o ženama, ne podučavaju ih, ne upućuju ih. Muškarci kao da nisu odgovorni za njihove kćerke, sestre i žene. Upozoravamo ove muškarce koji zapostavljaju njihove žene. Na Sudnjem Danu će snositi odgovornost za njih, a ove žene će možda biti njihovi neprijatelji pred Allâhom عَزَّ وَ جَلَّ. Da Allâhov poslanik  nije znao da se žena ne može sama odgajati i upućivati, on  ne bi rekao:

الرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Čovjek je pastir nad svojim ukućanima i odgovoran je za svoje stado.” (al-Bukhârî 7138)

Zašto je on to rekao? Muškarac mora dorasti svojoj odgovornosti i muškosti i biti svjestan da je gospodar u svojoj kući. Mnogi muškarci su međutim nažalost postali potčinjeni.

2 – Slabost ličnosti. Smatramo da smo zaostali a da su nevjerničke zemlje razvijene, pa trčimo za njima i ugledamo se na njih. Musliman mora biti ponosan na svoju vjeru i imati jaku ličnost. Ne smije se potčinjavati ovakvima.