Ratovanje protiv Ahl-ul-Bid`a

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li nam je dozvoljeno direktno ratovati protiv nekih Ahl-ul-Bid`a među muslimanima, ili moramo polemisati sa njima koristeći znanje i vjeru – i biti strpljivi pri tome?

Odgovor: Niko nije rekao da treba ratovati protiv novotara. Ukoliko praktikuju novotarije ali nisu izašli iz okvira vjere, protiv njih ne treba ratovati. Treba im međutim pojasniti istinu, pozivati ih u Allâhovu vjeru i tražiti da ostave novotarije.