Rasprava Rawâfidh sa Ibn Bâzom

Rasprava Rawâfidh sa Ibn Bâzom

Govornik: `Allâmah Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor:

Kada je naš Šajkh `Abdul-`Azîz bin Bâz رحمه الله bio rektor na islâmskome univerzitetu (u Madîni), oni (Rawâfidh) su željeli raspravljati sa njim. On im je rekao:

“Prvo se moramo složiti da su ashabi pouzdani.”

… jer se potvrđivanjem pouzdanosti ashaba potvrđuje vjera, Qur’ân i ahâdîth. U tome slučaju ih prisiljavamo (da kažu ono što se u njima nalazi). Oni su međutim odbili i otišli.

To je stanje ovih ljudi.