Ramadhân je idealna prilika za ostavljanje duhana

Govornik: `Allâmah `Abdul-Muhsin bin Hamad al-`Abbâd

Izvor:Pitanje: Koji je propis za onoga koji kaže: »Allâh me iskušao duhanom«?

Odgovor: Nema sumnje da sve dolazi od Allâha i dešava se Njegovom odredbom i određenjem. Allâh iskušava i blagodatima i poteškoćama. To međutim nije opravdanje da čovjek, kada mu se kaže da ne puši, odgovori da ga je Allâh time iskušao i da mu je to odredio. Nije dozvoljeno da čovjek koji ne učini sve što je u mogućnosti, kao u ovom slučaju da ostavi duhan, pripisuje stvari Allâhu عَزَّ وَ جَلَّ i koristi Njegovo određenje kao opravdanje. Nema sumnje da se sve dešava Allâhovom odredbom i određenjem, ali čovjek, kada bude opomenut, ne smije govoriti da ga je Allâh time iskušao i da mu je to odredio. On to sam mora prekinuti i učiniti sve što može da prestane pušiti.

Jedan od najlakših načina da se prestane pušiti je post mjeseca Ramadhâna. Kada nastupi Ramadhân, čovjek će od zore do zalaska sunca ostaviti jelo i piće – bilo ono dozvoljeno ili zabranjeno. Noću će biti okupiran `ibâdetom, učenjem Qur’âna, klanjanjem Teravije i spavanjem. Tako će proći dosta vremena i on će se naviknuti na ostavljanje duhana. Ovo je dakle prilika za one koji se žele osloboditi duhana. Ramadhân je prilika za ostavljanje duhana, jer čovjek danju posti a noću je okupiran `ibâdetom, i tako će prolaziti dani – te on može ostaviti taj belaj u koji je upao.