Râfidhah ili Šî`ah?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Koji je naziv ispravnije koristiti, Râfidhah ili Šî`ah?

Odgovor: Râfidhah je precizniji naziv, jer naziv Šî`ah obuhvata sve njihove sekte. Postoje mnoge sekte Šî`ah, a Râfidhah su jedna od njih. Oni su dakle jedna sekta Šî`ah.

Svaki Râfidhî je Šî`î, dok svaki Šî`î nije Râfidhî. Šî`î dakle ne mora biti Râfidhî, nego može biti Fâtimî, Qirmatî, Ismâ`îlî itd. Mnogo je sekti Šî`ah.