Rad sa al-Ikhwân al-Muslimûn je poniženje

Rad sa al-Ikhwân al-Muslimûn je poniženje

Govornik: `Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi`î

Izvor: 

O Sunnî, al-Ikhwân al-Muslimûn će te prvo odvući a zatim ostaviti na cjedilu. Možda će nakon nekoliko dana i napisati u svojim novinama:

“Ovi ljudi su ekstremisti. Tražimo zaštitu u Allâha od ovoga ekstremizma. Ograđujemo se Allâhu od ovoga ekstremizma.”

A oni su u stvari nasukali ove jadnike da negiraju to zlo. Braćo naša, budite na oprezu sa njima i budite na oprezu kada je u pitanju rad sa njima. Tako mi Allâha, za Sunnîja je poniženje da predaje sa njima.

Ako predaješ u državnoj školi, možeš se izražavati i pričati slobodno. Ako si međutim Sunnî sa al-Ikhwân al-Muslimûn, moraš im se ulagivati ili ćeš biti pod nadzorom – a nakon nekoliko dana će te se otarasiti i izbaciti te.

وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ