Rabî` al-Madkhalî – predmet ogovaranja drske omladine

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Muhammad al-Luhajdân

Izvor:

 

Pitalac: Zašto se baš u ovome vremenu toliko priča o Šajkhu Rabî` – da je Murdži`î i ovo i ono?

Sâlih al-Luhajdân: O kome?

Pitalac: Naš Šajkh i `Allâmah Rabî`. Zašto danas o njemu toliko pričaju?

Sâlih al-Luhajdân: Slušaj! Šajkh Rabî` je odličan čovjek. U njemu ima dobra. Nažalost se ova omladina usuđuje kritikovati bez znanja. Razumiješ li?

Pitalac: Da, Šajkh.

Sâlih al-Luhajdân: Ovo je razlog koji im uskraćuje berićet u znanju.

Pitalac: Govor ovakvih se dakle ne treba prihvatati bez obzira šta govore?

Sâlih al-Luhajdân: Ne, nikada. Njihov govor ne treba prihvatati.

Pitalac: Oni govore da on ogovara učenjake i da cijelo vrijeme samo pobija.

Sâlih al-Luhajdân: Ne, on uopšte ne ogovara učenjake. On pobija ljude koji javno griješe i koje je potrebno pobijati.