“Rabî` al-Madkhalî ogovara učenjake”

“Rabî` al-Madkhalî ogovara učenjake”

Govornik: `Allâmah Muhammad bin `Abdil-Wahhâb al-Wasâbî (umro 1436)

Izvor:

Pitanje: Postoje ljudi koji ogovaraju Šajkha Rabî` i govore da on ogovara učenjake. Kažu da je on previše žestok i da je vođa Džâmijjah.

Odgovor: Ovo samo govore dva čovjeka. Jedan je neznalica i ne poznaje Šajkha. On je samo čuo nešto i prihvatio je to. Drugi je zao. Šajkh Rabî` je učenjak Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah. On upozorava protiv Hizbijjûn i novotara, što je Wâdžib Kifâjah. Ako neki to rade, drugi to ne moraju i nisu griješni. On upozorava protiv onih od Ahl-ul-Bid’ah wal-Ahwâ’ koji to zaslužuju. On ima više djela u kojima upozorava protiv njih. Da ga Allâh nagradi. Treba mu zahvaliti na tome. Čitaj njegove knjige pa ćeš znati ko je Šajkh Rabî`.

A kod Allâha leži sav uspjeh.