Putnik ne smije kratiti namaz ako klanja iza mještanina

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Putnik je klanjao iza mještanina. Kada je imâm ustao na treći rekat, putnik je ostao da sjedi i sačekao da imâm preda Salâm. Namaz je imao četiri rekata. Rekao sam mu da ponovi namaz. Da li sam ispravno postupio?

Odgovor: Da. Obavezno mu je klanjati puni namaz. Nije mu dozvoljeno skratiti namaz kada klanja iza onoga ko klanja puni namaz. To dakle nije dozvoljeno.