Pseća dlaka

Autor: Šajkh-ul-Islâm Ahmad bin Tajmijjah

Izvor: Mukhtasar-ul-Fatâwâ al-Misrijjah (1/77)

Što se tiće pitanja nečistoće dlake psa, učenjaci imaju dva stava po tome pitanju, kao i Ahmad.

Da li je obavezno isprazniti bunar ukoliko u njega upadne dlaka psa? Obavezno ga je isprazniti prema onima koji smatraju da je dlaka isprljala vodu. Ovaj stav imaju učenjaci iz Kûfe kao Abû Hanîfah.

Drugi učenjaci kažu da voda jedino postaje nečista ukoliko se promijeni. Ovaj stav ima većina. U ovome slučaju je dozvoljeno koristiti vodu iako se u njoj nalazi pseća dlaka. Ovaj stav imaju oni koji kažu da je pseća dlaka čista.

Izgleda da je najispravniji stav da je pseća dlaka čista, jer ne postoji nikakav potvrđeni dokaz iz Šerijata o tome.