Prvo što treba učiniti nakon orgazma

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor: Šarh Sahîh al-Bukhârî (2/37)

Nema sumnje da osoba koja je ejakulirala treba odmah nastojati da se okupa ili da se abdesti. Bolje je međutim okupati se. Sa medicinske tačke gledišta je to bolje jer se energija kupanjem brže vraća tijelu. Pored toga će se dotičnome ponovo približiti meleki; jer se meleki ne približavaju seksualno nečistoj osobi dok se ne okupa. To je važna korist, te je stoga onome ko je ejakulirao najbolje da se odmah okupa.